Referat af ekstraordinær generalforsamling 2015

Ekstraordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Røntoppen, afholdt 8. december 2015.
Der var 10 husstande repræsenteret med fremmøde af i alt 10 personer – deraf 5 fra bestyrelsen.

De fremmødte var:

Kjeld Nielsen (302)
Finn Pedersen (268)
Mogens Priess (304)
Sven S. Hansen (298)
Majken Nielsen (294)
Stefan Væggemose (328)
Martin Kolby (296)
Heidi Højgaard (284)
Michael Bjerregaard (326)
Christina Kejser Halse (318)

Pkt. 1 Valg af dirigent
Finn Pedersen (nr. 268) blev enstemmigt valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Pkt. 2 Vedtægtsændringer
Stefan Væggemose (328) gennemgik de ændringer i paragraf 4 og paragraf 10, som blev besluttet på den ordinære generalforsamling den 19. november.

Afstemning om vedtægtsændringerne blev derefter gennemført, og resultatet var:
10 husstande stemte for.
0 husstande stemte imod.

Vedtægterne er hermed vedtaget af generalforsamlingen. Vedtægterne sendes til endelig godkendelse hos Favrskov Kommune.

Pkt. 3 Evt
Stefan Væggemose orienterede om, at bestyrelsen mødes i januar for at konstituere sig.

Referent og bestyrelsesmedlem: Christina Kejser Halse (318)
Dirigent: Finn Pedersen (268)
Bestyrelsesmedlem: Stefan Væggemose (328)
Bestyrelsesmedlem: Martin Kolby (296)
Bestyrelsesmedlem: Heidi Højgaard (284)
Bestyrelsesmedlem: Michael Bjerregaard (326)