Vedligeholdelse af asfalten

Det er vigtigt, at vores nye asfalt bliver vedligeholdt. Niras har givet følgende retningslinjer til os (også udsendt til alle Røntoppens medlemmer pr. e-mail i 2018):

Varme belægninger om sommeren
Nyudlagte asfaltbelægninger kan være følsomme overfor vridpåvirkninger fra skarpt drejende køretøjer og overfor indtryksmærker fra parkerede køretøjer. Ved lave temperaturer er belægningen hård og ved høje temperaturer er den blød. Vær derfor opmærksom på skader fra vrid og parkerede biler efter perioder med ekstra høje temperaturer.

Statiske belastninger
Da asfalt er et levende materiale, som er meget fleksibelt, skal man være forsigtig med punktbelastninger fra eksempelvis støtteben fra en motorcykel, campingvogne med støtteben, trailere, containere og tunge stillestående køretøjer. Brug eventuelt en trykfordelende plade.

Olie og kemikalier
Asfalt er følsomt overfor olie og organiske opløsningsmidler. Al spild på belægningen af olie og organiske opløsningsmidler bør undgås. Sker det, bør det fjernes straks ved opsugning med eksempelvis kattegrus eller savsmuld.

Almindelig slitage
Over tid slides belægningen pga. trafik, vind og vejr og diverse skader kan opstå. Hvis belægningen revner, er hullet eller krakelerer, bør den repareres så snart skaderne opstår for at begrænse vandgennemtrængning og omfanget og for at holde skadesomkostningerne nede.

Ukrudt og rødder fra planter i belægningen bør også bekæmpes med det samme.