Slåplan 2020

Grundejerforeningen Røntoppens medlemmer slår på skift græsset på fællesarealet ved legepladsen. Plæneklipperen afleveres til den husstand, der først skal slå græsset. Man slår græsset, hvis det trænger til det. Man afleverer græsslåmaskinen til den næste husstand på listen mandag i ugen efter ens egen uge. Man bytter indbyrdes, hvis man er forhindret.

Ved køb og påfyldning af benzin refunderes beløbet hos kassereren Christina Kejser Halse, Rønvangen 318, mod aflevering af kvittering.

Uge Husnummer Uge Husnummer
16 282 29 312
17 284 30 314
18 286 31 316
19 288 32 318
20 292 33 320
21 294 34 322
22 296 35 324
23 298 36 326
24 300 37 328
25 302 38 330
26 304 39 332
27 306 40 256
28 308 41 258

Vedligeholdelse af asfalten

Det er vigtigt, at vores nye asfalt bliver vedligeholdt. Niras har givet følgende retningslinjer til os (også udsendt til alle Røntoppens medlemmer pr. e-mail i 2018):

Varme belægninger om sommeren
Nyudlagte asfaltbelægninger kan være følsomme overfor vridpåvirkninger fra skarpt drejende køretøjer og overfor indtryksmærker fra parkerede køretøjer. Ved lave temperaturer er belægningen hård og ved høje temperaturer er den blød. Vær derfor opmærksom på skader fra vrid og parkerede biler efter perioder med ekstra høje temperaturer.

Statiske belastninger
Da asfalt er et levende materiale, som er meget fleksibelt, skal man være forsigtig med punktbelastninger fra eksempelvis støtteben fra en motorcykel, campingvogne med støtteben, trailere, containere og tunge stillestående køretøjer. Brug eventuelt en trykfordelende plade.

Olie og kemikalier
Asfalt er følsomt overfor olie og organiske opløsningsmidler. Al spild på belægningen af olie og organiske opløsningsmidler bør undgås. Sker det, bør det fjernes straks ved opsugning med eksempelvis kattegrus eller savsmuld.

Almindelig slitage
Over tid slides belægningen pga. trafik, vind og vejr og diverse skader kan opstå. Hvis belægningen revner, er hullet eller krakelerer, bør den repareres så snart skaderne opstår for at begrænse vandgennemtrængning og omfanget og for at holde skadesomkostningerne nede.

Ukrudt og rødder fra planter i belægningen bør også bekæmpes med det samme.